Geen commerciële activiteiten

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger zijn tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel. In het verlengde daarvan wordt de term 'goed doel' gebruikt voor organisaties die zich inzetten voor dergelijke doelen.

Deze hebben allemaal een eigen achternaam Cordaid is een ontwikkelingshulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen die leven in armoede.

We geven ze een steuntje in de rug waarmee ze hun situatie zelf blijvend kunnen verbeteren. Samen met lokale partners verbeteren we bijvoorbeeld de gezondheidszorg, geven we directe hulp na een natuurramp en helpen we bij wederopbouw. We verstrekken ook microkredieten en helpen kinderen in sloppenwijken.